Bakan Tekin: Kendi eğitim modelimizi üretmenin vakti geldi

İbn Haldun Üniversitesi 2023 – 2024 Akademik Yılı Açılış Töreni için Başakşehir’de bulunan ana kampüste program düzenledi.

Programda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “

Eğitim olgusu hiç kuşku yok ki, söz konusu sorumluluğumuzun en önemli ayağını oluşturuyor.

Bilimsel olanın evrenselliğini ve kültürel olanın milliliğini içeren kapsayıcı bir perspektifle eğitim olgusunu yeniden ele almak ve onu kendi özgünlüğümüzü yansıtacak şekilde tanımlamamız gerekiyor. Aslında başlangıç aşamasında söylemek istediğim şeyler de bunlardı. Belirtmek isterim ki bu gereklilik tarihsel bir sorumluluk olduğu kadar ivedi bir ihtiyaca da denk düşüyor. Eğer çağı yakalamak istiyorsak, çağdan kopmak istemiyorsak, bu gerçekten ivedi bir ihtiyaç.

Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında bizim kendimize has özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme zorunluluğumuz söz konusudur

.” dedi.
‘Eğitim alanı doğası itibariyle dinamik bir alan’ diyerek sözlerine devam eden Bakan Tekin, “Bu dinamizm dolayısıyla da sürekli bir değişimi beraberinde getirir. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar bireysel taleplerdeki çeşitlilikler bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişimi zorunlu kılmakta, bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir.

Ben bu anlamda Türkiye yıllardır devam eden, eğitimle ilgili tartışmaların gerçekten bir zenginlik oluşturduğuna inanıyorum ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dünyanın bütün ülkelerinde eğitim, daha doğrusu müreffeh ya da gelişmiş diye gösterdiğimiz ülkelerde eğitim ülkedeki önemli tartışma konularından bir tanesi. Bu böyle olmak durumunda. Bu alandaki değişim taleplerine yanıt vermediğimiz zaman donar kalırız ve içinde bulunduğumuz çağı da ıskalamış oluruz. Bir atasözümüzde ifade edildiği gibi ‘Durgun su kirli olur’. Biz ne ülkemizin durağanlaşmasına izin verebiliriz, ne de eğitim sistemimizin kirlenmesine müsaade edebiliriz. Ülkemizin eğitim alanındaki değişim, dönüşüm hamleleri yakın zamanlara dek işin ya da daha doğru ifadesiyle sorunsalın esasına odaklı bir perspektif üzerinden yapılmadı. Ana motivasyonunu çoğunlukla konjonktürel talep ve ihtiyaçların oluşturduğu bu hamleler eğitim alanına şekli müdahaleler olarak yansıdı” ifadelerini kullandı.

“Milli bir maarif bilinciyle kendi eğitim modelimizi üretmenin vakti”

Bakan Tekin konuşmasının devamında, “Sosyolojik temelleri ülke gerçeklerini, bilimsel ve pedagojik ilkeleri muhtevi bir felsefi zemin üzerine oturtulamadı. Bu nedenle yapılan değişiklikler etkileri itibariyle dar kapsamlı, zamansal açıdan ise kısa ömürlü olmuştur. Öyle ki bazı uygulamalar bu uygulamalar vesilesiyle elde edilmek istenen sonuçların dahi ortaya çıkmasına imkan tanınmadan ortadan kaldırılmış ya da kaldırılabilmiştir. Bizler bu gerçeğin bilincinde olarak geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitim sistemimizi daha verimli sonuçlar üretecek şekilde ve geçmişteki hataları tekrar etmeden geliştirmeye çaba sarf ettik. Nitekim eğitim öğretim ortamlarımızı insani, fiziksel, bilimsel ve teknolojik altyapı açısından geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde çağdaş standartlara yakalayacak şekilde geliştirdik. Geliştirmeye çaba sarf ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde maddi altyapısı büyük oranda tamamlanmış bir zemine oturacak olan bu yeni eğitim öğretim sistematiği maarif çağı olarak tecelli edeceğine inandığım Türkiye yüzyılı idealinin gerçekleşmesi için en önemli unsur olacaktır. Bugün artık bu altyapı üzerine kendi sistemimizi, kendi sistematiğimizi inşa etmenin kolektif ve milli bir maarif bilinciyle kendi modelimizi üretmenin vakti olduğuna inanıyorum.

Bizim modelimiz hem insani var oluşumuzun evrensel doğasına uygun ve onu geliştiren bir felsefe üzerine kendisini konumlandıracak, hem de ait olduğumuz tarihin geleneğin ve medeniyetin temel karakteristiğini taşıyan milli bir içerikle şekillenecektir” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x